Företagslån aktiebolag

Är det värt att ta ett företagslån för aktiebolag? Om man startar upp ett företag med bolagsformen aktiebolag eller om man byter bolagsform från t.ex. enskild firma till aktiebolag så finns det en del skillnader i dessa olika bolagsformer när det kommer hantering av lån. Detta beror på att saker som ansvarsfrågor, finansiering och styrning skiljer sig mellan bolagsformerna. Vad bör man som ägare och eller delägare vara uppmärksam på?

Skillnader mellan aktiebolag och andra bolagsformer

När man driver ett aktiebolag så är bolaget i sig juridiskt skyldigt. När det kommer till enskild firma och handelsbolag så är man juridiskt skyldig som person/ägare. Driver man en enskild och går i konkurs så går man även i personlig konkurs vilket är inte både jobbigt utan kan även medföra betalningsanmärkningar som kan påverka framtiden negativt.

Driver man ett aktiebolag och går i konkurs så är det bolaget självt som går i konkurs. Satsar man på att starta igång ett aktiebolag med en insats så är det i värsta fall de pengarna som man som person kan utebli från.
Det är inte konstigt att det är lättare att få lån om man driver ett aktiebolag. Ofta är aktiebolag företag som omsätter större summor än vad enskilda firmor gör.

Fler fördelar med företagslån för aktiebolag

När det gäller aktiebolag så är ägare och bolaget två skilda juridiska personer, till skillnad från enskild firma där det är samma. Detta innebär att man som ägare lånar ut pengar till bolaget som man driver. Detta lån kan man givetvis ta ut ränta på i egenskap av långivare, men man kan inte låna ut pengar från aktiebolaget till ägaren. Oavsett vilka visioner man har med sitt företag så är det viktigt att alltid kolla upp vad som gäller när gäller lån.

Att tänka på med lån till aktiebolag

Pengar som har lånats till ett aktiebolag hanteras inte på samma sätt som med lån till en enskild firma. Den som driver en enskild firma kan låna från företaget eftersom han eller hon är samma person som den juridiska personen. När det gäller aktiebolag så består denne av sina ägare, d.v.s ägare och bolag är två olika juridiska personer. Det är lättare att sälja hela eller en del av verksamhet om det är ett aktiebolag och ger således också större möjlighet/flexibilitet att involvera fler i bolaget. Detta ger också bättre förutsättningar då man vill ansöka om ett lån när man driver ett aktiebolag.

Faror och risker

I mångt och mycket är det betydligt enklare att få sitt lån godkänt när man driver ett aktiebolag, men det finns aldrig några garantier. Det är lika viktigt om inte än viktigare för ett aktiebolag att hålla kolla på sin verksamhet. Det beror främst på att om något går fel i redovisningen i ett aktiebolag t.ex. vad gäller att redovisa kapitalförluster så kan det bli mycket negativt och det blir mer troligt att man nekas lån på grund av slarvig redovisning. Detta vill man inte råka ut som företagare, speciellt inte när det gäller att utöka sin verksamhet.

Kontakta oss

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search