Budget för småföretag

Som företagare måste man ha koll på sin ekonomi. För att skapa en bra koll så behöver man skapa en budget på vad man kommer att ha för intäkter och kostnader. Det hela handlar om att förstå och organisera sin ekonomi på ett bra sätt både på kort sikt, men framförallt på lång sikt. Ibland kan verksamheten behöver stabiliseras med ett lån och då kan vi självklart hjälpa till.

Bra budgetering – rätt prioriteringar

budgetHar man ordentligt koll på allt sm rör ekonomin inom företaget så är det betydligt lättare att ta både bekväma och obekväma beslut. Det kan vara beslut som måste tas för att företaget ska växa.

Redovisning av ekonomi inom ett företag kräver också att man inte får slarva med sin ekonomi. Har man fullständig kontroll på vad som händer och vad som påverkar eventuella intäkter/utgifter så har man ett betydligt bättre utgångsläge för att göra ”rätt” prioriteringar när det t.ex. gäller att investera i någon ny produkt eller tjänst. Skulle ett företagslån tillföra något?

Regelbunden uppföljning

Även om man har gjort en riktigt bra budget så är det inte alltid den kan förverkligas i praktiken. Det kan vara externa saker som man inte hade räknat med och ibland har man kanske varit för optimistisk. Det är en sällan en budget håller till 100% så därför är det viktigt att man verkligen följer upp sin budget. Korrigering av sin budget bör dock inte göras varje gång något avviker, för då har budgeten i sig mist sin funktion.

Budget och lån

Varför man tar ett företagslån finns det inget generellt svar på eftersom det beror så väldigt mycket på vilken verksamheten man bedriver.Är det t.ex. utrustning som går sönder och verksamheten är känslig för detta så kan ett lån behövas för att kunna hålla igång sin verksamhet. Det kan också t.ex. handla om renovering av en lokal som på kort sikt är en kostnad, men på lång sikt kan vara en investering. Oavsett vad man ska ha sitt företagslån till så bör man i sin budget budgetera med viss försiktighet, t.ex. att lägga på några procent extra för oväntade höjningar på en ränta om man t.ex. tar ett lån med rörlig ränta.

Kontakta oss

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search